Słownik

słów związanych z organizacją pogrzebu

Kwota, która przysługuje w razie śmierci osobie ubezpieczonej. Zasiłek przysługuje osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu. Wszelkie formalności związane ze zwrotem zasiłku pogrzebowego może załatwić firma pogrzebowa. W ramach zasiłku całość kosztów pogrzebowych można zrealizować bezgotówkowo. Zasiłek zastaje przelany na konto zakładu pogrzebowego, a po potrąceniu należności, pozostała kwota wypłacana jest osobie lub instytucji organizującej pogrzeb.

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy jest zryczałtowany, a jego kwota wynosi 4000 zł.

Dokument wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu, dowodu osobistego zmarłego oraz metryki w przypadku małoletniego. Akt zgonu wyrabia się w miejscu zdarzenia śmierci, niezależnie od miejsca zamieszkania, we właściwym miejscowo Urzędzie Stanu Cywilnego. Urząd bezpłatnie wystawia bezpłatnie 2 egzemplarze aktu zgonu (na potrzeby organizacji pogrzebu oraz ZUS), każdy następny jest płatny.

Przy tradycyjnym pochówku potrzebne będą 2 akty zgonu, natomiasy przy kremacji niezbędne są 3 akty zgonu.

Nocna Opieka Lekarska- szczegółowe informacje można uzyskać w każdej przychodni i zakładach pogrzebowych.

Dokument stwierdzający zgon, który niezbędny jest do zlecenia eksportacji ciała i przygotowania do pogrzebu przez zakład pogrzebowy. Na jej podstawie wydawany jest akt zgonu. KZ jest wydawana w jednym egzemplarzu; składa się z części przeznaczonej do zarejestrowania zgonu i części dla cmentarza.

Z języka łacińskiego consolatio oznacza ulgę, pocieszenie. W naszej kulturze mianem tym nazywa się rodzinne spotkanie po pogrzebie, najczęściej połączone z posiłkiem (stypa). Zwyczaj ten łączy się z polską gościnnością, ponieważ zazwyczaj jest formą podziękowania rodzinie i znajomym za przybycie i okazanie czci zmarłemu.

Samochód pogrzebowy przeznaczony do przewożenia osób zmarłych. Aby móc przewozić szczątki ludzkie, pojazd taki musi spełniać narzucone przez prawodawców wymogi techniczne i sanitarne.

Tutaj zobaczysz Karawany w ofercie MPUK Sp. z o.o.

Klasyczny rodzaj stroika pogrzebowego, zazwyczaj umieszczany na przedniej części trumny. Wykonany z różnego rodzaju kwiatów i zielonego przybrania, w różnych rozmiarach.

Tutaj zobaczysz stroiki na trumnę w ofercie MPUK Sp. z o.o.

Czarny materiał żałobny. Okrywa się nim trumnę, ale także wykonuje się z niego czarne wstążeczki (kotyliony) przyczepiane do ubrań żałobników, będące symbolem żałoby.

22 836 16 69
22 836 69 16
608 053 943
Telefon całodobowy
195 88