Władze spółki MPUK Sp. z o.o.

 
WICEPREZES
Witold Sielewicz
Mgr zarządzania, przez kilkanaście lat właściciel zakładu remontowo-usługowego. W latach 2007-2014 zastępca burmistrza dzielnicy Żoliborz. Od lutego 2015 roku wiceprezes MPUK. Sp.o.o.

Początki naszej firmy sięgają 1945 roku, gdy powołano Miejski Zakład Pogrzebowy. Zadaniem Zakładu było organizowanie bieżących pochówków, porządkowanie rozrzuconych po mieście mogił ludności cywilnej, żołnierzy i powstańców warszawskich, opieka nad cmentarzami oraz miejscami pamięci narodowej.

Wraz z szybką odbudową stolicy nastąpił dalszy rozwój zakładu, w tym zaplecze techniczno – produkcyjne. W styczniu 1951 roku decyzją Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy Zakład przekształcono w przedsiębiorstwo państwowe i nadano mu nazwę Miejskiego Przedsiębiorstwa Pogrzebowego. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z lutego 1976 roku zmieniono jego nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, aby w lutym 2002 r. w wyniku przekształceń własnościowych powołać je jako Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem i właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

22 836 16 69
22 836 69 16
608 053 943
Telefon całodobowy
195 88